Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


Bài tập 1:Theo em, thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Hãy nêu một số ví dụ về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.Trả lờiTôn trọng và học hỏi các dân tộc...
Bài tập 2: Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?Trả lờiChúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vì:+ Tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển nhanh chóng+...
Bài tập 3: Chúng ta cần tiếp thu những gì và cần tránh điều gì trong việc học hỏi các dân tộc khác?Trả lời Chúng ta cần:+ Tích cực tìm hiểu, học tập dân tộc khác+ Tiếp thu có chọn lọc những...
Bài tập 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng và học hỏi dân tộc khác?A. Niềm nở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài.B. Thấy người nước ngoài đi ngoài đường thì chạy theo để...
Bài tập 7: Trong một cuộc tranh luận về nghệ thuật, một số bạn ở lớp của Tâm cho rằng chỉ có nghệ thuật của các nước tiên tiến mới có nhiều thành tựu, nhiều loại hình đặc sắc, đáng...
Bài tập 8: Lan và Huệ đang tranh luận với nhau. Lan cho rằng chỉ ở những nước phát triển mới có những cái hay, cái đẹp, những thành tựu đáng cho ta học tập, còn ở những nước lạc...
Bài tập 9: Hãy nêu một vài ví dụ về việc nước ta đã tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của các dân tộc khác trên thế giới.Trả lời+ Công trình kiến trúc: Hầm Thủ Thiêm:thiết kế bở nhà...
Nicolas đã làm những gì để giới thiệu Việt Nam với bạn bè thế giới?  Trả lời Với những tình cảm Nicolas dành cho Việt Nam, anh đã hết lòng giới thiệu với bạn bè thế giới về Việt Nam. Anh đã từng cung...
Vì sao Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt Nam? Trả lời Để trả lời cho câu hỏi vì sao Vì sao Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt Nam thì chỉ...