Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


a) Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ.Trả lờiTrải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã có những đóng...
1. Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hoá..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết.Trả lời-        Kinh tế:+ Sau chiến tranh thế giới thứ...