Bài 8 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau:  a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp với lớp đầu tiên là đoạn [25; 34], lớp tiếp theo là đoạn [35;44],…lớp cuối cùng là...

  Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau: 

  Bài 8 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp với lớp đầu tiên là đoạn [25; 34], lớp tiếp theo là đoạn [35;44],…lớp cuối cùng là đoạn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

  b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

  Đáp án

  a) Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp

  Lớp

  Tần số

  Tần suất (%)

  [25, 34]

  3

  10

  [35, 44]

  5

  17

  [45, 54]

  6

  20

  [55, 64]

  5

  17

  [65, 74]

  4

  13

  [75, 84]

  3

  10

  [85, 94]

  4

  13

   

  N = 30

   

   

  b) Biểu đồ tần suất hình cột

   Bài 8 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao