Bài 8. Xô viết Nghệ – Tĩnh


Dưới đây là tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh, hãy quan sát và cho biết: - Tượng đài này được xây dựng với mục đích gì?Trả lời: Tượng đài xây dựng để tưởng niệm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh....
Hãy trình bày diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh theo trình tự thời gian dưới đây:- Ngày 12-9-1930:- Trong tháng 9 và tháng 10-1930:- Giữa năm 1931:Trả lời:  - Ngày 12-9-1930: hàng vạn nông dân các...
Em hãy nêu khẩu hiệu đấu tranh của nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) trong cuộc biểu tình ngày 12-9-1930: Từ khẩu hiệu trên, hãy xác định:- Kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là:- Mục...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Những thay đổi quan trọng trong các thôn, xã ở Nghệ - Tĩnh thời kì có chính quyền nhân dân là:☐ Trong các thôn, xã không có nạn trộm cắp.☐ Những...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là:☐ 1930 – 1931☐1936 – 1939☐ 1939 - 1945Trả lời:  ☒ 1930 – 1931BaitapSachgiaokhoa.com 
Ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh:Trả lời:  Phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh cho thấy:- Tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn...