Bài 8. Xô viết Nghệ – Tĩnh


Hình 2 phản ánh điều gì của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh?Trả lời:Hình ảnh người dân được làm chủ ruộng đất, thoát khỏi ách nô lệ, trở thành người chủ thôn xóm. Hình ảnh bình yên và đầy...
Em hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An.Trả lờiNgày 12 - 9 - 1930, hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa liềm dẫn...
Trong những năm 1930 - 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới?Trả lời:Suốt thời kì 1930 - 1931 có chính quyền nhân dân, ở các thôn xã không hề xảy ra trộm cắp....