Bài 9 – 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa


a) Tính chất nhiệt đớiTính chất nhiệt đới của khí hậu được quy định bởi vị trí nước ta nằm trọng vùng nội chí tuyến. Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do...
a)Địa hìnhXâm thực mạnh ở miền đồi núi.Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá. Biểu hiện của địa hình xâm...
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động sản xuất và đời sống, trực tiếp nhất và rõ rệt nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp.a)Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp-Nền nhiệt...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.Lời giải chi tiếtNước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vì:- Tính nhiệt đới: được quy...
Đề bàiDựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam ; hướng di chuyển và tính chất của gió này.Lời giải chi tiết- Các trung tâm áp cao hình...
Đề bàiHoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?Lời giải chi tiếtHệ quả giao tranh giữa các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau...
Đề bàiTính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?Lời giải chi tiếtTính chất nhiệt đới của khí hậu cở nước ta được biểu hiện qua các chỉ số sau:+ Nhiệt độ trung bình năm...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu : Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?Phương pháp giải - Xem chi tiếtVận dụng kĩ năng...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu:Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểmHãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.Phương...
Đề bàiHãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực?Lời giải chi tiếtNước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán...
Đề bàiVì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh?Lời giải chi tiếtĐịa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh là do:- Địa hình có độ cao và độ dốc lớn.- Tác động của yếu...
Đề bàiHãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.Lời giải chi tiếtẢnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước...
Đề bàiVì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên?Lời giải chi tiết- Sông ngòi dày đặc:Do nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa lớn, lại có địa hình chủ yếu đồi núi,...
Đề bàiĐất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt?Lời giải chi tiết- Đặc tính của đất feralit là lớp vỏ phong hóa dày, đất thoáng khí, thoát nước,...
Đề bàiHãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta?Lời giải chi tiếta) Địa hình- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi. + Trên các sườn dốc...
Đề bàiThiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?Lời giải chi tiết- Đất: + Quá trình feralít là quá trình hình thành đất đặc trưng...
Đề bàiHãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống?Lời giải chi tiếtẢnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời...