Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX


Hãy so sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái “ Ôn hoà “ và “ Cấp tiến” trong Đảng Quốc Đại Ấn Độ.Hướng dẫn làm bài:Phái “ Ôn Hoà “Phái “ Cấp Tiến”Chủ chương thoả hiệp, chỉ yêu cầu...
Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào?Hướng dẫn làm bài: - Nét mới trong phong trào đấu...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.Câu 1. Trong cuộc chạy đùa xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của?A. Tây Ba Nha B. PhápC. Hà...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(Sai) vào Ơ [ ] trước các câu trả lời sau:1. [ ] Chính sách của thức dân Anh ở Ấn Độ tạo điều kiện cho đất nước này phát triển mạnh mẽ theo hướng TBCN.2. [ ] Tinh...
Qua bảng thống kê dưới đây, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả của nó đối với đất nước này.Giá trị lương thực xuất khẩuSố người chết...
Hãy nối mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung sự kiện lịch sử Ấn Độ cuối thế kỉ XIX - đầu Thế kỉ XX ở ô bên phải cho phù hợp.Hướng dẫn làm bài:Nối: 1-C ;3- D;...