Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX


Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Xi-pay) (1857 - 1859).Bất mãn trước việc bọn chỉ huy Anh bắt giam những người lính có tư tưởng...
Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào Châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp  dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai...
Giá trị lương  thực xuất khẩuSố người chết đói NămSố lượngNămSố người chết 184018581901858 000 livrơ3 800 000 livrơ9 300 000 livrơ1825- 18501850- 18751875- 1900400 0005 000 00015 000 000 Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì...
Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?Hướng dẫn giải:Hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ: kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân bị bần cùng, mâu thuẫn giữa nhân dân...
 Hướng dẫn giải:- Nguyên nhân sâu xa: chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị", tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong...
Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?Hướng dẫn giải:Đảng Quốc đại: thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.Mục tiêu đấu tranh:- Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc...
* Niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: