Bài 9: Áp suất khí quyển


Càng lên cao, áp suất khí quyển:A. càng tăng       B. càng giảmC. không thay đổi                            D. Có thế tăng và cũng có thể giảmGiải=> Chọn B. càng giảm
Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.B. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.C. Dùng...
Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?GiảiĐể rót nước dễ dàng. Vì có lỗ thủng trên nắp nên khí trong ấm thông với khí quyển, áp suất khí trong ấm cộng với áp suất nước...
Lúc đầu để một ống Tô-ri-xen-li thẳng đứng và sau đó để nghiêng (H.9.1). Ta thấy chiều dài của cột thủy ngân thay đổi còn chiều cao không thay đổi. Hãy giải thích.GiảiÁp suất do cột thủy ngân trong ống...
Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.a) Tính khối lượng của không khí chứa trong phòng. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m3.b) Tính trọng lượng của không khí trong phòng.Tóm tắt\(\eqalign{ & a = 6m...
Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp?GiảiTrong cơ thể con người, và cả trong máu của con người luôn có không khí.Áp suất khí bên trong con...
Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng thủy ngân có trọng lượng riêng 136000N/m3 mà dùng rượu có trọng lượng riêng 8 000N/m3 thì chiều cao của cột rượu sẽ là:A. 1292MB. 12,92mC. 1,292mD. 129,2mGiải=> Chọn BVì khi dùng thủy...
 Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra:A. Uống sữa tươi trong hộp bằng ống hútB. Thủy ngân dâng lên trong ống Tô-ri-xe-liC. Khi được bơm, lốp xe căng lênD. Khi bị xì hơi,...
Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm?A. Chỉ vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảmB. Chỉ vì mật độ khí quyển càng giảmC. Chỉ vì lực hút của Trái...
Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHga) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.103N/m3.b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra...
Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu trọng lượng riêng của không khí không đổi và có độ...
Một bình cầu được nối với một ống chữ U có chứa thủy ngân (H.9.2)a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn hay nhỏ hơn áp suất khí quyển?b) Nếu độ chênh lệch giữa hai mực thủy ngân...