Bài 9. Axit nitric và muối nitrat


A. Kiến thức trọng tâm:1. Trong hợp chất HNO3, nguyên tố nitơ có số oxi hóa cao nhất là +52. Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Axit HNO3 tan trong...
Đề bàiViết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu?Lời giải chi tiếtCông thức electron của HNO3:Công thức cấu tạo phân tử HNO3: Trong HNO3, nitơ có...
Đề bàiLập các phương trình hóa học:a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ +? +?b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ +? +?c) Al + HNO3 → N2O ↑ +? +?d) Zn + HNO3 → NH4NO3 +? +?e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 +?g) Fe3O4 +...
Đề bàiHãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Chỉ ra những tính chất chung:...
Đề bàia) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?A. 5                   B. 7               ...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:NO2  HNO3  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  Cu(NO3)2  CuO  Cu  CuCl2Lời giải chi tiết
Đề bàiKhi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng(II) oxit trong hỗn...
Đề bàiĐể điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac?Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8 %.Lời giải chi tiết