Bài 9. Bản vẽ chi tiết


Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Hướng dẫn trả lờiBản vẽ chi tiết là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống. Bản vẽ chi tiết có:Hình biểu...
Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết? Hướng dẫn trả lời- Gồm 5 bước:1. Khung tên.2. Hình biểu diễn.3. Kích thước.4. Yêu cầu kĩ thuật.5. Tổng hợp.Tên gọi chi tiết: ống lót.Vật liệu: thépTỉ lệ: 1:1-Tên gọi hình...