Bài 9: Bản vẽ cơ khí


Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.Trả lời:Nội dung bản vẽ chi tiết.+Nội dung: bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi...
Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy?Trả lời:Bản vẽ có hình chiếu bằng. Hình cắt ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.Chúng được vẽ theo phương...
Bản vẽ lắp dùng để làm gì?Trả lời:Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.
Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào? Số lượng là bao nhiêu?Trả lời:Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:- Vít M6.24: 4 chiếc_ giá đỡ: 2 chiếc_ Tấm đỡ: 1 chiếc
Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào?Trả lời: Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡCách lắp theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít
Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?Trả lời:Các kích thước chung của bộ giá đỡ là: 290, 100  và 112Kích thước chung của hai giá đỡ là 40Kích thước của lỗ giá đỡ...