Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài 2.1 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết ý nghĩa của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn.Giải Một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn gồm có các thông số và kí hiệu sau:Số hiệu...
Bài 2.2 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp sắp theo chiều tăng dần số đơn vị điện tích hạt nhân. Thông thường nguyên tử khối trung bình cũng tăng dần....
Bài 2.3 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoCó thể định nghĩa chu kì theo sự thay đổi số electron được không? Giải thích.GiảiCó thể định nghĩa chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng...
Bài 2.4 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoSố nguyên tố trong các chu kì của bảng tuần hoàn có giống nhau không? Dấu hiệu nào cho biết một chu kì kết thúc?GiảiBảng tuần hoàn chỉ có 7 chu...
Bài 2.5 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoDựa vào cấu hình electron hãy giải thích vì sao chu kì 3  chỉ có 8 nguyên tố.GiảiMỗi chu kì gồm các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên...
Bài 2.6 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhối các nguyên tố gồm những nhóm nào? Khối nguyên tố còn có thể được gọi là các nhóm gì?GiảiCác nguyên tố được phân thành các khối. Khối các nguyên tố...
Bài 2.7 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoSự phân bố electron theo lớp trong nguyên tử của ba nguyên tố như sau:X: 2, 8, 1                     Y: 2, 8, 7                     Z: 2, 8, 8, 2Hãy xác định vị trí...