Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo


Hãy nêu những ưu điểm của báo cáoTrả lời:Báo cáo là một đối tượng của Access để tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo các mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dữ liệu. Báo cáo là phương...
Câu hỏi và câu trả lời tương ứng?Trả lời:- Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đíchgì?Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.- Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào...
Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?Trả lời:Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in. Nếu cần, có thể dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa lại.