Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức


1. Biểu thức hữu tỉ- Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên- Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phânCác biểu thức...
Đề bàiBiến đổi biểu thức sau thành một phân thức\(B = {{1 + {2 \over {x - 1}}} \over {1 + {{2x} \over {{x^2} + 1}}}}\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& B = \left( {1 + {2 \over {x - 1}}} \right):\left(...
Đề bàiCho phân thức \({{x + 1} \over {{x^2} + x}}\) a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.b) Tính giá trị của phân thức tại x = 1 000 000 và tại x...
Đề bàiBiến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:a) \( \frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\);                 b) \( \frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc chia hai phân thức.Lời giải chi tiếta) \(...
Đề bàiVới giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?a) \( \dfrac{5x}{2x+4}\);                        b) \( \dfrac{x-1}{x^{2}-1}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐiều kiện xác...
Đề bàiCho phân thức: \(\frac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}\)a) Với điều kiện nào của \(x\) thì giá trị của phân thức được xác định?b) Rút gọn phân thức?c) Tìm giá trị của \(x\) để giá trị của phân thức bằng...
Đề bàiĐố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến \(x\)) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của \(x\) khác các ước của \(2\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp...
Đề bàiThực hiện các phép tính:a)\(\left( {{x \over {x + 1}} + 1} \right):\left( {1 - {{3{x^2}} \over {1 - {x^2}}}} \right);\)b)\(\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{1 \over {x - 1}} - {1 \over {x + 1}} - 1} \right)\)Phương...
Đề bàiLàm các phép tính sau:a) \(\left( {{{{x^2}} \over {{y^2}}} + {y \over x}} \right):\left( {{x \over {{y^2}}} - {1 \over y} + {1 \over x}} \right);\)b) \(\left( {{1 \over {{x^2} + 4x + 4}} - {1 \over {{x^2} -...
Đề bàiChứng tỏ rằng với (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức \(\left( {a - {{{x^2} + {a^2}} \over {x + a}}} \right).\left( {{{2a} \over x} - {{4a} \over {x - a}}} \right)\)  là một số chẵn.Phương pháp...
Đề bàia) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số :\(1 + {1 \over x}\);                 \(1 + {1 \over {1 + {1 \over x}}}\) ;            \(1 + {1 \over {1 + {1 \over {1 + {1 \over x}}}}}\)  ;b) Em...
Đề bàiTìm các giá trị của \(x\) để giá trị của các phân thức sau được xác định :a) \({{3x + 2} \over {2{x^2} - 6x}}\);                                b) \({5 \over {{x^2} - 3}}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Điều kiện xác định...
Đề bàiCho phân thức \({{{x^2} + 2x + 1} \over {{x^2} - 1}}\).a) Với giá trị nào của \(x\)  thì giá trị của phân thức được xác định?b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã cho là \({{x...
Đề bàiCho phân thức \({{3{x^2} + 6x + 12} \over {{x^3} - 8}}\).a) Với điều kiện nào của \(x\) thì giá trị của phân thức được xác định?b) Rút gọn phân thức.c) Em có biết trên \(1c{m^2}\) bề mặt da của...
Đề bàiBài 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức:a) \(  {{{x^2} - 1} \over {{x^2} + 3x}}\)   b) \(  {x \over {{x^2} - 4}} + {3 \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}.\)   Bài 2. Rút gọn biểu thức:...
Đề bàiBài 1. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức sau được xác định:a) \(  {{{{2{x^2} + 3} \over x}} \over {x + 1}}\)   b) \(  {x \over {1 - {1 \over {x - 1}}}}.\)    Bài...
Đề bàiBài 1. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: \(  P = {{8{a^2}} \over {{a^3} - 1}} + {{a + 1} \over {{a^2} + a + 1}},\)   với \(  a = 2.\)   Bài 2. Tìm điều kiện...
Đề bàiBài 1. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: \(  P = \left( {{{a + 6} \over {3a + 9}} - {1 \over {a + 3}}} \right):{{a + 2} \over {27a}},\)   với \(  a = 1.\)   Bài...
Đề bàiBài 1. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: \(  P = {{8{a^2}} \over {{a^3} - 1}} + {{a + 1} \over {{a^2} + a + 1}},\)   với \(  a = 2.\)   Bài 2. Tìm điều kiện...