Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúnga)  Nước ta có:☐ 52 dân tộc.☐ 53 dân tộc.☐ 54 dân tộc.☐ 55 dân tộc.b)  Dân tộc có số dân đông nhất là☐ Kinh.☐ Mường.☐ Ba Na.☐ Thái.Trả...
Gạch bỏ ô chữ không đúng:Trả lời:
Quan sát bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh mật độ dân số nước ta với mật độ dân số thế giới và các nước láng giềng của Việt Nam, từ đó rút ra nhận xét.Thế giới, quốc giaMật...
Điền từ, ngữ vào chỗ trống (…) sao cho phù hợp:Dân cư nước ta tập trung ……. tại các đồng bằng và ven biển. Vùng núi có dân cư ……Trả lời:Dân cư nước ta tập trung đông đúc tại các...
Gạch bỏ chữ không đúng:Trả lời:
Em hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư chưa hợp lí của nước ta: đông đúc ở đồng bằng và ven biển, thưa thớt ở miền núi.Trả lời:Hậu quả:- Vùng đồng bằng đất chật, người đông, thừa...