Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư


Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀIMột số dân tộc ít người ở nước ta là: Kinh, Tày, Thái, Mèo, Chăm, Ba-na, Ê-đê, Sơ-đăng, Dao,...
Qua bảng số liệu sau đây, nêu nhận xét về mật độ dân số nước ta so với mật độ dân số thế giới và một số nước ở châu Á. GỢI Ý LÀM BÀIMật độ dân số nước ta so...
Quan sát lược đồ mật độ dân số, cho biết dân cư nước ta tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào?GỢI Ý LÀM BÀIDân cư nước ta tập trung đông đúc ở...
Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?GỢI Ý LÀM BÀI- Nước ta có 54 dân tộc....
Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì? GỢI Ý LÀM BÀIỞ đồng bằng, ven biển đất chật người đông, thừa lao động, ơ vùng núi, nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân và thiếu lao động. Do...