Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ


Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.Rễ có 4 miền: miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền; miền hấp...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.- Có hai loại rễ chính:….. và……- ……..có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các...
Đề bàiHãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:STTTên câyRễ cọcRễ chùm1   2        Lời giải chi tiết STTTên câyRễ cọcRễ chùm 1Cây lúa + 2Cây ngô + 3Cây mít+  4Cây cam+  5Cây dừa +
Đề bàiRễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?Lời giải chi tiếtRễ gồm 4 miền- Miền trưởng thành (có các mạch dẫn): dẫn truyền.- Miền hút (có các lông hút): hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan.- Miền...