Bài 9. Cách mạng mùa thu


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Cụm từ “một cổ hai tròng” là để chỉ tình cảnh của nhân dân ta lúc đó:☐ Vừa chịu ách đô hộ của thực dân Pháp, vừa chịu sự áp bức của...
Truyền đơn của Mặt trận Việt Minh (ngày 17-8-1945) là lời hiệu triệu đồng bào Việt Nam đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong đó có câu: “Phải hành động, phải cầm khí giới nổi dậy, thời cơ...
Nối các thông tin sao cho phù hợp giữa thời gian với sự kiện:Trả lời:Loigiaihay.com
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta là:☐ 18 – 8☐ 19 – 8☐ 23 – 8☐ 25 – 8Trả lời:  ☒ 19 – 8
Viết một đoạn văn kể lại sự kiện lịch sử ứng với mốc thời gian mà em đã chọn ở câu 4.Trả lời:  Sáng ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân...
Ghi lại một số câu trong bài Tiến quân caNêu cảm xúc của em khi nghe những câu trênTrả lời: Đoàn quân Việt Nam đi Sao vàng phấp phới Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than Cùng chung...