Bài 9. Cách mạng mùa thu


Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương emTrả lời:Sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở Thừa Thiên - HuếNgày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng...
Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?Trả lời:Sáng 19 - 8 - 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống...