Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúngẽ1. Nguyên liệu chủ yếu được sử dụng trong việc chế tạo công cụ lao động của người nguyên thuỷ thời Sơn Vi là:A: đáB:...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Nguyên liệu chủ yếu mà người nguyên thuỷ sử dụng để chế tạo công cụ lao động là đá.2.  Người nguyên thuỷ...
Bài tập 3. Em hãy quan sát hình sau và nêu nhận xét về trình độ chế tác đá và đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ.         1. Vòng tay và khuyên tai đá       ...
 Bài tập 4. Điền vào bảng sau những điểm mới trong đời sống vật chất, xã hội và tinh thần của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long.Đời sống của người nguyên thuỷNhững điểm mớiVật...
Bài tập 5. Việc người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?Trả lời  Đã làm cho nguồn thức ăn ngày càng tăng lên, đời sống của con người được ổn định hơn