Bài 9: Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa


Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết:Câu 1. - Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.- Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có...
Câu 1Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượnga) độ dài ngày...