Bài 9. Hình chữ nhật


1. Định nghĩa:Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.                                                                                    ABCD...
Đề bàiChứng minh rằng hình chữ nhật ABCD trên hình 84 cũng là một hình bình hành, một hình thang cân. Lời giải chi tiết- ABCD có các góc đối bằng nhau (đều là góc vuông) nên ABCD là hình bình...
Đề bàiVới một chiếc compa, ta sẽ kiểm tra được hai đoạn thẳng bằng nhau hay không bằng nhau. Bằng compa, để kiểm tra tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không, ta làm thế nào? Lời giải chi...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống, biết rằng \(a, b\) là độ dài các cạnh, \(d\) là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lý pytago.Lời giải chi tiết Cột thứ hai: Áp...
Đề bàiChứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục...
Đề bàiTính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng \(7cm\) và \(24cm\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:+) Định lí pytago.+) Tính chất: Trong tam giác...
Đề bài Cho tam giác \(ABC\), đường cao \(AH\). Gọi \(I\) là trung điểm của \(AC, E\) là điểm đối xứng với \(H\) qua \(I\). Tứ giác \(AHCE\) là hình gì? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Áp dụng...
Đề bàiCác câu sau đúng hay sai?a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (h.88)b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB ( C khác...
Đề bàiTìm \(x\) trên hình 90. Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.+) Tính chất hình chữ nhật.+) Định lí Pytago.Lời giải chi...
Đề bàiCho hình bình hành \(ABCD\). Các tia phân giác của các góc \(A, B, C, D\) cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng \(EFGH\) là hình chữ nhật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Tính...
Đề bàiTứ giác \(ABCD\) có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi \(E, F, G, H\) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh \(AB, BC, CD, DA\). Tứ giác \(EFGH\) là hình gì? Vì sao?Phương pháp giải...
Đề bàiĐố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường \(AB\) thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn (h.92). Đội đã dựng các điểm \(C, D, E\) như trên hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên...