Bài 9: Khu vực Tây Nam Á


Đề bàiDựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:- Kể tên các hoang mạcKết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu ×...
Đề bàiQuan sát lược đồ trên, hãy cho biết dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất).☐ Đồng bằng Lưỡng Hà.☐ Đồng bằng ven vịnh Pecxich.☐...
Đề bàiVẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ.Lời giải chi tiếtCác quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: Các tiều vương quốc ẢRập thống nhất, ARập...