Bài 9: Lịch sự, tế nhị


a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, tế nhị.  Biểu hiện lịch sựBiểu hiện tế nhị Nói dí dỏm   Thái độ cộc cằn   Cử chỉ sỗ sàng   Ăn nói...
a) Em đồng ý với cách cư xử của bạn nào trong tình huống trên? Vì sao?Trả lời-  Em đồng ý với cách cư xử của bạn Tuyết, bởi vì, qua hành vi ứng xử của bạn Tuyết:+ Cử chỉ...