Bài 9. Lực đàn hồi


  Bài 9.8. Dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong các câu dưới đây- trọng lực- lực đàn hồi - dãn ra- cân bằng lẫn nhaua)  Treo một quả nặng vào một lò xo. Lò xo...
Bài 9.9. Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụngA. chỉ của trọng lực có độ lớn là 1N.B. chỉ của lực đàn hồi cỏ độ...
Bài 9.10. Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như vẽ ở hình 9.2. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3.A. m1 > m2 > m3.B. m1  =...
Bài 9.11*. Tại sao vận động viên môn thể thao nhảy cầu lại phải nhún nhiều lần trên tấm nhún làm bằng chất đàn hồi trước khi nhảy xuống nước?Trả lờiVận động viên môn thể thao nhảy cầu lại phải...
Bài 9.1. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?A. Trọng lực của một quả nặng.B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt.C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.D. Lực kết dính...
Bài 9.2. Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất đàn hồi hay không đàn hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa.Trả lời:Nếu ta tác dụng vào vật một lực, vật bị biến dạng,...
Bài 9.3. Hãy đánh dấu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi:Một cục đất sét                                    □Một quả bóng cao...
Bài 9.4. Hãy dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:-  Lực đàn hồi     - trọng lượng       - lực cân bằng-  biến dạng       - vật...
Bài 9.5. Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?A. Cục đất sét.                                B. Sợi dây đồng.C. Sợi dây cao su....
Bài 9.6 Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm....
Bài 9.7*. Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g...