Bài 9. Lực đàn hồi


1. Biến dạng đàng hồi. Độ biến dạng.- Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự...
Đề bàiTìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)............, chiều dài của nó (2)................ Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo...
Đề bàiHãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Độ biến dạng của lò xo...
Đề bàiTrong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2, khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với lực nào?Như vậy, cường độ của lực đàn hồi của lò xo...
Đề bàiChọn câu đúng trong các câu dưới đây:A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.Phương pháp giải -...
Đề bàiDựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau:a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)..................b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2)..................Lời...
Đề bàiHãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài."Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau?"Lời giải chi tiếtSợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.