Bài 9. Nhật Bản


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản gặp khó khăn làBị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế bị tàn phá hết sực nặng...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Từ những năm 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng, vượt qua các nước...
Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp về sự phát triển của nền kinh tế Nhật BảnA B1. Tổng sản phẩm quốc dân a, Những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là...
Hãy điền vào các ô trống bên trái của sơ đồ dưới đây những thông tin cần thiết Hướng dẫn làm bài:
Nêu nội dung cơ bản của cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác dụng của các cải cách đó.Hướng dẫn làm bài:- Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải...
Vì sao những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản đã đạt được sự tăng trưởng “ thần kì” Hướng dẫn làm bài:Khách quan: sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.Những thành tựu tiến...