Bài 9. Phép trừ phân số


1. Số đối.Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.Số đối của phân số \(\frac{a}{b}\) được kí hiệu là \(-\frac{a}{b}.\)Số đối của phân số \(\frac{a}{b}\) là \(-\frac{a}{b}\) vì \(\frac{a}{b}+\left (-\frac{a}{b} \right )=0\). Như vậy                   ...
Đề bàiLàm phép cộng\(\eqalign{ & {3 \over 5} + {{ - 3} \over 5} =...  \cr & {2 \over { - 3}} + {2 \over 3} =... \cr} \)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {3 \over 5} + {{ - 3} \over...
Đề bàiCũng vậy, ta nói \({2 \over 3}\) là …… của phân số \({2 \over { - 3}};\,\,{2 \over { - 3}}\) là …… của ……;Hai phân số \({2 \over { - 3}}\) và \({2 \over 3}\)  là hai số …… Lời giải chi tiếtCũng...
Đề bàiHãy tính và so sánh: \({1 \over 3} - {2 \over 9}\) và \({1 \over 3} + \left( { - {2 \over 9}} \right)\) Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {1 \over 3} - {2 \over 9} = {3 \over 9} - {2...
Đề bàiTìm số đối của các số:                 \(\frac{2}{3}\) , -7, \(\frac{-3}{5}\) , \(\frac{-4}{7}\) , \(\frac{6}{11}\) , 0, 112.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.Kí hiệu số đối của phân...
Đề bàiTính:a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ;               b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ;            c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\)            e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ;                  g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn trừ một phân số...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\) ;                              b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) ;Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.Muốn tìm số...
Đề bàiTrong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.Câu thứ hai: Tổng của hai phân...
Đề bàiMột khu đất hình chữ nhật có chiều dài là \(\frac{3}{4}\) km, chiều rộng là \(\frac{5}{8}\)km.a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNửa chu vi hình...
Đề bàiĐiền phân số thích hợp vào ô vuông:Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng    a + b = c => a = c - b và b = c - a    a - b = c => b...
Đề bàiHoàn thành các phép tính:a) \({7 \over 9} - { \ldots  \over 3} = {1 \over 9}\)b) \({1 \over  \ldots } - {{ - 2} \over {15}} = {7 \over {15}}\)c) \({{ - 11} \over {14}} - {{ -...
Đề bàiBuổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành \({1 \over 4}\) giờ để rửa bát, \({1 \over 6}\) giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập.Thời gian còn lại, Bình định dành để...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống: \({a \over b}\) \({{ - 3} \over 4}\)  0Dòng 1 \( - {a \over b}\)  \({{ - 4} \over 5}\)  Dòng 2 \( - \left( { - {a \over b}} \right)\)   \({{ - 7} \over {11}}\) Dòng 3So sánh dòng 1 và dòng...
Đề bàiTrong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.Tính: \({2 \over 9} + {5 \over { - 12}} - {3 \over 4}\)Điền số...
Đề bàiTính:a) \({3 \over 5} - {7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)b) \({3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} - {5 \over {18}}\)c) \({3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ -...