Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TỂ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sự kiện khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh làA.  sự ra đời "Học thuyết Truman".B.  sự ra đời "Kế hoạch Mácsan".C.  sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Tổng thống Mĩ Truman đế nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì để...
Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianNội dung sự kiện lịch sử1. Ngày 9-11 -1972, 2. Tháng 8- 1975,3.Năm 1985,4.Năm 1989,5.Ngày 28-6- 1991,6.Ngày 1-7-1991,a) Định ước Henxinki đuợc kí...
Mục tiêu của Mĩ trong việc tiến hành Chiến tranh lạnh là gì? Vì sao Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh? Trả lời:Mục tiêu của Mĩ trong việc tiến hành Chiến tranh lạnh là:+ Chống phá Liên...
Chiến tranh lạnh đã dẫn đến những hậu quả gì?Trả lời:- Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề:+ Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng...
Từ năm 1991, xu thế phát triển của thế giới diễn ra như thế nào Trả lời:- Từ 1989 - 1991, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã.- Ngày 28/6/1991, khối SEV giải thể-  01/07/1991, Tổ chức...