Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập


Đề bàiDựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.Lời giải chi tiếtTừ tỷ lệ đời...
Đề bàiGiả sử các cặp gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu (?) trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ...
Đề bàiNêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.Lời giải chi tiếtĐiều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải...
Đề bàiNêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.Lời giải chi tiếtĐể...
Đề bàiLàm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?Lời giải chi tiếtDựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở...
Đề bàiGiải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.Lời giải chi tiếtKhông thể tìm được 2 người có kiểu gen...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Quy luật phân li độc lập thực chất nói về...A. sự phân li độc lâp của các tính trạng.B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3:3: 1.C. sự tổ hợp...