Bài 9: Quy tắc chuyển vế


Tìm số nguyên x, biết: 11 – ( 15 + 11) = x – ( 25 – 9)Giải11 -  ( 15+11 ) = x – ( 25 – 9)   11 – 15 – 11 = x – 16     ...
Tìm số nguyên x, biết:a) 2 – x = 17 – ( -5)                        b) x – 12 = (-9) – 15Giảia) 2 – x = 17 – ( -5)\( \Rightarrow \) 2 – x = 17 + 5\( \Rightarrow \) 2 –x = 22\( \Rightarrow...
Tìm số nguyên a, biết:a) \(\left| {a + 3} \right| = 7\);                   b) \(\left| {a - 5} \right| = ( - 5) + 8\).Giảia) \(\left| {a + 3} \right| = 7\) nên a + 3 = 7 hoặc a +...
Tìm số nguyên x, biết: x - (17 - x) = x - 7.Giảix - (17 - x) = x - 7hay x = x - 7 + 17 - x = (-7 + 17) + (x - x)x =...
Tìm số nguyên a, biết:a) \({\rm{}}\left| a \right| = 7\)              b) \(\left| {a + 6} \right| = 0\)Giảia) \({\rm{}}\left| a \right| = 7\) nên a = 7 hoặc a = -7b) \(\left| {a + 6}...
a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x.b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10.Giảia) Tổng của ba số nguyên: 14, (-12) và x là  14 + ( -12 ) +xb) Ta có: 14 +...
Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:a) a + x = 7                                 b) a – x = 25Giảia) Ta có: a + x = 7 \(\Rightarrow \) x = 7 – ab) Ta có: a – x = 25...
Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:a) b + x = a                                       b) b – x = aGiảia) Ta có: b + x = a \(\Rightarrow \) x = a – bb) Ta có: b – x =...
Đối với bất đẳng thức ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với đẳng thức):Nếu a > b thì a + c > b + cNếu a + c > b + c thì a...
Cho x, y ∈ Z. Hãy chứng tỏ rằng:a) Nếu x – y > 0 thì x > yb) Nếu x > y thì x – y > 0GiảiÁp dụng quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức, ta có :a)...
Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b ∈ Z) bằng \(\left| {a - b} \right|\) hay \(\left| {b - a} \right|\). Hãy tìm khoảng cách giữa các điểm a...
Tìm số nguyên x, biết:  9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )$$Giải$$                          9 – 25 = ( 7 – x ) – ( 25+7)                      9 +( -25) = 7 – x – 25...
Đội bóng A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội A trong mỗi...
Vùng Xê-bê-ri (Liên Bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới: nhiệt độ thấp nhất là \( - 70^\circ C\), nhiệt độ cao nhất là \(37^\circ C\)....
Tính các tổng sau một cách hợp lý:a) 2575 + 37 – 2576 – 29b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17Giảia) 2575 + 37 – 2576 – 29 = ( 2575...
Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 )                      b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )Giảia) – 7624 + ( 1543 + 7624 ) = ( - 7624 + 7624 ) + 1543 = 1543b)...
Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.GiảiTổng các...
Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:a) B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được -3 điểm?b) C được...
Tìm các số nguyên a và b thoả mãn:a) \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\);b) \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0\)Giảia) Cách 1: Giá trị tuyệt đối của một số...
Trò chơi toán họcTrên bảng ghi 20 số từ 1 đến 20 như sau:Hai bạn chơi trò luân phiên điền dấu ''+'' hoặc ''–'' vào một ô trống bất kỳ cho đến khi không còn ô trống nào. Nếu giá...