Bài 9. Quy tắc chuyển vế


A. Tóm tắt kiến thức:1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có:Nếu a = b thì a + c = b + c.Nếu a + c = b + c thì a =...
Đề bàiTừ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì? Lời giải chi tiết- Khối lượng quả ở đĩa cân bên trái bằng khối lượng quả ở đĩa cân bên phải- Đặt thêm lên mỗi đĩa...
Đề bài Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.Lời giải chi tiếtx + 4 = -2x + 4 + 2 = -2 + 2x + 6 = 0x = 0 – 6x = -6 
Đề bàiTìm số nguyên x, biết:a) \(7 - x = 8 - (-7)\);                      b) \( x - 8 = (-3) - 8\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtRút gọn vế phải sau đó mới đi tìm xQuy tắc chuyển vế: Khi...
Đề bài Tìm số nguyên a, biết:a) \(\left | a \right |\) = 2;                        b) \(\left | a + 2\right |\) = 0.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGiá trị tuyệt đối của một số thì bằng số đối của nó. Do đó:\(|x|...
Đề bàiTìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng tử từ vế này sang vế kia của một...
Đề bài Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:a) \(a + x = 5\);                          b)  \(a - x = 2\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng tử từ vế này sang...
Đề bài Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:a) \( a + x = b\);                               b) \(a - x = b\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng tử từ vế...
Đề bàiTìm số nguyên x, biết: \(4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng tử từ vế này sang vế kia của một...
Đề bài Tính:a) \( (-37) + (-112)\);                  b) \( (-42) + 52\); c) \( 13 - 31\);                                  d) \( 14 - 24 - 12\);  e) \( (-25) + 30...
Đề bàiMột đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng - thua của đội đó...
Đề bài Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ...
Đề bàiTính các tổng sau một cách hợp lí:a) \(3784 + 23 - 3785 - 15\);b) \(21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 - 13 - 14\).Lời giải chi tiết a)   \(3784 + 23 - 3785 -...
Đề bàiTính nhanh:a)\( -2001 + (1999 + 2001)\);b)\(  (43 - 863) - (137 - 57)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc dấu ngoặc:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các...
Đề bài Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.Lời giải...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \((5 – x) – (-25 + 7) = -3 + 12\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x + 5| = 2 – ( 4 – 5)\)Bài 3. Tìm các giá trị...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:a) \(x – (- 15) = 3\)                       b) \(20 – (x + 12) = 0\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:a) \(|x –...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biếta) \(3 – x = 12 – (- 5)  \)               b) \(10 – ( -5 + 2) = (- 20 + 7) – x\)Bài 2. Tìm \(x...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết \(21 – ( 11 + x) = 3 – (-7 + |-5|)\)Bài 2. Tìm các số nguyên b, biết: \(|3 – b| = |-3 + 5|\).Bài 3. Tìm các giá trị x...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết: \(3 – (25 – 7) = x – (-4 + 12)\)Bài 2. Tìm số nguyên y, biết:a) \(3 - | y – 5| = -7 + |-8|\)b) \(1 ≤ |y + 5|...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết \(|x| + |x + 1| = |-1|\)Bài 2. Tìm số nguyên x, biết: \(|x + 3| ≤ 1\).Lời giải chi tiếtBài 1. \(x  ∈\mathbb  Z ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x + 1|...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb  Z\), biết: \(-5 ≤ x + 4 ≤ 5\)Bài 2. Tìm số nguyên x, biết \(a + x = b\).Lời giải chi tiếtBài 1. Đặt \(x + 4 = y; x ∈ \mathbb Z...