Bài 9. Sóng dừng


9.1. Hãy chọn phát biểu đúng.Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều từ A đến B. Đến đầu B của sợi dây thì sóng bị phản xạ trở lại.Tại B, sóng phản xạA. luôn luôn ngược...
9.5.  Hãy chọn phát biểu đúng.Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằngA. một bước sóng.                                ...
9.10.  Một sợi dây dài L được giữ chặt một đầu, còn đầu kia là nguồn dao động với biên độ nhỏ.a)   Người ta quan sát thấy trên dây xuất hiện hai bụng và một nút (trừ hai đầu dây)....
9.11. Một dải lụa có độ dài l = 1,05 m một đầu gắn vào một cần rung R, rồi buông thõng theo phương thẳng đứng. Cần R được kích thích bằng một nam châm điện nuôi bằng một dòng...
9.12. Để chứng minh sự cộng hưởng âm, người ta thường làm A thí nghiệm như Hình 9.1. T là một ống nghiệm cao, A là một âm thoa có tần số dao động riêng f. Gõ cho âm thoa...
9.13.Một lò xo ống dài 1,2 m có đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa, đầu dưới treo một quả cân. Dao động của âm thoa được duy trì bằng một nam châm điện, và có tần số 50...