Bài 9. Sóng dừng


1. Sự phản xạ sóngKhi sóng truyền đi gặp nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới. + Nếu vật cản cố định thì sóng...
Đề bàiVật cản ở đây là gì?Lời giải chi tiết(Hình 9.1) Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường.
Đề bàiVật cản ở đây là gì?Lời giải chi tiết(Hình 9.2) Vật cản ở đây là đầu tự do.
Đề bàiSự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtNếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn...
Đề bàiSự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtSóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạBaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bài Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?Lời giải chi tiếtDo sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiNút, bụng của sóng dừng là gì?Lời giải chi tiết- Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.- Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại
Đề bàiNêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.Lời giải chi tiếtĐiều kiện là 2 đầu cố định, chiều dài sợi dây bằng số nguyên lần bước sóng.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiNêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.Lời giải chi tiếtĐiều kiện là chiều dài sợi dây phải bằng 1 số lẻ lần λ/4. 
Đề bài Chọn câu đúng.Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ:A. luôn ngược pha với sóng tới.B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.D. cùng...
Đề bàiChọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:A. một bước sóng.B. hai bước sóng.C. một phần tư bước sóng.D. một nửa bước sóng.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiMột dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao...
Đề bàiTrên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s. Tính tần số...