Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.


I. LÂM NGHIỆPLâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn môi trường sinh thái.1. Tài nguyên rừngTrước đây hơn nửa thế kỉ, Việt Nam là nước giàu tài nguyên rừng....
II. NGÀNH THUỶ SẢNThuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng, có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của nước ta. Các mặt hàng thủy sản ngày...
Đề bàiDựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng.Lời giải chi tiết* Cơ cấu các loại rừng ở nước ta gồm:- Rừng sản xuất.- Rừng phòng...
Đề bàiViệc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?Lời giải chi tiết* Việc trồng rừng có nhiều ý nghĩa:- Tăng độ che phủ, bảo vệ môi...
Đề bàiHãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm.Lời giải chi tiếtCó 4 ngư trường trọng điểm:- Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang.- Ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu.-...
Đề bàiHãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản.Lời giải chi tiết- Bão, gió lớn ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản.- Lũ lụt, mưa lớn kéo...
Đề bàiHãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.-Lời giải chi tiếtNhìn chung, tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng đều tăng...
Đề bàiHãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.Lời giải chi tiếtCác vùng phân bố rừng chủ yếu:- Trung du và miền núi Bắc Bộ (có độ che phủ rừng lớn nhất).- Vùng núi phía...
Đề bàiHãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.Lời giải chi tiếtCác tỉnh trọng điểm nghề cá:Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền...
Đề bàiCăn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ đường.Lời giải chi...