Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


I. Ngoại lựcNgoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.Tác nhân ngoại lực là các yếu...
II. Tác động của ngoại lực1. Quá trình phong hóaQuá trình phong hoá là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, ôxi,...
Đề bàiVì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất?Lời giải chi tiếtVì bề mặt Trái Đất là nơi tiếp xúc với bầu khí quyển, thủy quyển và sinh quyển: nơi diễn ra...
Đề bàiVì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh? Lời giải chi tiết- Các khoáng vật tạo đá có khả...
Đề bàiHãy kể tên một vài dạng địa hình cacxtơ mà em biết.Lời giải chi tiếtMột vài dạng địa hình cacxtơ như: hang động (động Phong Nha, các hang động của vùng núi đá vôi vịnh Hạ Long,...), măng đá,...
Đề bàiNgoại lực là gì? Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời?Lời giải chi tiết* Khái niệm: Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên...
Đề bàiSự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?Lời giải chi tiết  Phong hóa lí họcPhong hóa hóa họcPhong hóa sinh học Khái niệmLà quá trình phá hủy đá thành các...
Đề bàiHãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.Lời giải chi tiếtHoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá:- Khai thác khoáng sản.- Chặt phá rừng.-...