Bài 9. Tam giác


1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng.2. Cạnh và góc của ta m giác.- Ba cạnh: AB, BC, CA;- Ba góc: \(\widehat{A},\widehat{B},\widehat{C}\)
Đề bài Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình tạo thành bởi....... được gọi là tam giác MNP.b) Tam giác TUV là hình...............Phương pháp giải - Xem chi tiếtTam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB,...
Đề bài Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:Tên  tam giácTên 3 đỉnhTên 3 gócTên 3 cạnh  \(\Delta\)ABIA,B,I   \(\Delta\)AIC  \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)  \(\Delta\)ABC   AB, Bc, CAPhương pháp giải - Xem chi tiếtTam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC khi ba điểm A,...
Đề bài Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau.a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của những tam giác nào?b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của những tam giác nào?c) Đoạn thẳng AB là cạnh chung của...
Đề bài Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:a) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.b) Vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh...
Đề bàiVẽ đoạn thẳng IR dài 3cm. Vẽ một điểm T sao cho TI=2,5 cm, TR=2cm.  Vẽ tam giác TIR.Lời giải chi tiếtCách vẽ tam giác TIR:- Vẽ đoạn thẳng IR có độ dài 3cm.- Vẽ cung tròn (I; 2,5cm)...