Bài 9. Thể tích của hình chóp đều


Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình 147 dưới đây (cạnh đáy và chiều cao bằng nhau):(xem hình 147) Nếu thể tích lăng trụ là V thì thể tích hình chóp là:A....
Một cái nhà kính trồng cây thí nghiệm có dạng một lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 148. EDC là một tam giác cân. Hãy tính:a. Diện tích hình ABCDEb. Thể tích nhà kínhc. Diện tích...
Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình.a. Tính thể tích của lều.b. Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu?(Không tính các mép gấp đường viền,...
1. Kim tự tháp Kê-ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m.a. Độ dài cạnh bên là bao nhiêu?b. Tính diện tích xung quanh của...
Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là:A. \(54\sqrt 3 c{m^3}\)B. \(540\sqrt 3 c{m^3}\)C. \(180\sqrt 3 c{m^3}\)D. \(108\sqrt 3 c{m^3}\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Hình chóp trong hình có đáy là lục giác đều. Chia...
Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151) Giải: (hình 148 trang 151 sbt)Hình chóp thể tứ giác đều đáy là hình vuông.Diện tích đáy là: S = 5.5 = 25 (cm2)Thể tích...
Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là:A. 30cm3B. 24cm3C. 22cm3D. 18cm3E. 15cm3Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Hình chóp tứ giác đều có độ dài...
Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều sau đây:a. Hình cho theo các kích thước trên hình 152.b. Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 6cm,chiều cao hình chóp 5cm.c. Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 20cm,chiều cao...
Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều dưới đây (theo các kích thước cho trên hình vẽ 153).(xem hình 153) Giải: (hình 153 trang 153 sbt)- Hình a:Đường cao hình chóp bằng: \(\sqrt {{5^2} - {3^2}} ...
Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều cho theo các kích thước trên hình 154.Giải:(hình 154 trang 153 sbt) Ta có: A1D1 = 6 \( \Rightarrow {O_1}I = 3\)\(AD = 12 \Rightarrow {\rm O}J = 6\)Kẻ II1 ⊥...
Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 có các cạnh đáy 5cm và 10cm, đường cao của mặt bên bằng 5cm. Hãy tính:a. Diện tích xung quanh của hình chóp cụt.b. Tính cạnh bên và chiều cao của hình...