BÀI 9. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA


Cho biết những biểu hiện về tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta. Giải thích nguyên nhân:- Biểu hiện:- Nguyên nhân: Trả lời:Biểu hiện và nguyên nhân tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước...
Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:Tiêu chíGió mùa mùa đôngGió mùa mùa hạNguồn gốc  Thời gian hoạt động  Hướng gió chủ yếu  Phạm vi hoạt dộng  Hệ quả  Trả lời:Tiêu chíGió mùa mùa đôngGió mùa mùa hạNguồn gốcÁp cao...
Dựa vào bảng số liệu sau:Địa điểmNhiệt độ trung bình tháng I(°C) •Nhiệt độ trung bình tháng VII(°C)Nhiệt độ trung bình năm(°C)Lạng Sơn13,327,021,2Hà Nội16,428,923,5Đà Nẵng21,329,125,7TP.HỒ Chí Minh25,827,127,1a, Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:b, Giải thích:-...
Dựa vào bảng số liệu sau:Địa điểmLượng mưa(mm)Lượng bốc hơi(mm)Cân bằng ẩm(mm)Hà Nội1667989+678Huế28681000+ 1868TP. Hồ Chí Minh19311686+245Hãy cho biết:- Điểm giống nhau của 3 địa điểm trên về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm- Hãy sắp xếp...