Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa


Đề bàiDựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về:- Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:- Giải thích rõ...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu “Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm “trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy:- Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và...
Đề bàiVẽ mũi tên chỉ hướng bão di chuyển và tần suất (cơn bão/tháng) vào lược đồ.- Cho biết sự di chuyển theo thời gian (theo tháng) của các cơn bão đổ bộ vào dọc bờ biển nước ta từ...