Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản


Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo những bước nào?Trả lời:1. Thiết kế mạch nguyên lí:+ Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.+ Đưa ra một số phương án để thực hiện.+ Chọn phương án hợp...
Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V,  U1 = 220V.Trả lời:a) Biến ápCông suất biến áp: P = kp. Utaûi. Itaûi =...