Bài 9. Thực Hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở


BÀI THỰC HÀNH: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ ỞGiả sử em có một phòng riêng 10m2 và một số đồ đạc gồm một giường cá nhân, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, một bàn học,...