Bài 9. Tính chất hoá học của muối


Đề bàiPhát biểu nào sau đây là đúng?A. Muối tác dụng với axit luôn tạo ra chất khí.B. Muối tác dụng với bazơ luôn tạo ra kết tủa.C. Một số muối bị nhiệt phân.D. Muối tác dụng với muối có...
Đề bàiViết các phương trình hoá học tạo kết tủa quan sát được khi cho dung dịch NaOH vào các dung dịch muối tương ứng trong hình 1.65.Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học:\(\eqalign{ & FeC{l_3}\,\,\, + \,\,\,3NaOH\,\,\,\, \to...
Đề bàiKhi ngâm quả trứng chín vào cốc đựng dung dịch axit clohidric như hình 1.66 bên thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có).Lời giải chi tiếtHiện...
Đề bàiThực hiện thí nghiệm như hình 1.67 bên dưới:a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.b) Tính khối lượng đồng bám vào trên bề mặt đinh sắt.Lời giải chi tiếta) Phương trình hóa học\(Fe\,\,\, + \,\,CuS{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,FeS{O_4}\,\,\,...