Bài 9. Tính chất hóa học của muối


I. Tính chất hóa học của muối1. Tác dụng với kim loạiDung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.Thí dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓       ...
Đề bàiHãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:a) Chất khí;                          b) Chất kết tủa.Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Muối tác dụng với...
Đề bàiCó 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa...
Đề bàiCó những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:a) Dung dịch NaOH;             b) Dung dịch HCl;                       c) Dung dịch AgNO3.Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.Phương pháp giải...
Đề bàiCho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiNgâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?a) Không có hiện tượng nào xảy ra.b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài...
Đề bàiTrộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa AgNO3.a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.c) Tính...