Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất…


A. TÓM TẮT LÝ THUYẾTI. Lực - cân bằng lực- Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật...
Đề bàiVật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên làm mũi tên bay đi (Hình 9.1)?Lời giải chi tiếtLực kéo của tay làm cung biến dạng, dây cung căng ra.Lực căng...
Đề bàiVẽ các lực cân bằng tác dụng lên quả cầu (Hình 9.3). Các lực này do những vật nào gây ra?Lời giải chi tiếtVật làm mốc là một vật bất kì, đứng yên trên bờ sông hoặc dưới sông.
Đề bàiCho thí nghiệm như hình vẽ (Hình 9.5)Từ thí nghiệm trên ta rút ra được kết luận gì về tính chất của lực?Lời giải chi tiếtThí nghiệm chứng tỏ lực là một đại lượng vecto, đồng thời phép tổng...
Đề bàiTrong trường hợp có nhiều lực đồng qui thì vận dụng quy tắc này như thế nào?Lời giải chi tiếtÁp dụng quy tắc hình bình hành:Tổng hợp 2 lức \({\overrightarrow F _1}\) và \({\overrightarrow F _2}\) ta được \({\overrightarrow...
Đề bàiPhát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?Lời giải chi tiết- Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả...
Đề bàiTổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?Lời giải chi tiết- Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không...
Đề bàiHợp lực  \(\vec{F}\) của hai  lực đồng quy \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Lời giải chi tiết\(\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2\) \(F=\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}.F_{2}cos\alpha}\)     => \(\vec{F}\) phụ thuộc phương chiều, độ lớn của \(\vec{F}_1 +\vec{F}_2\)
Đề bàiPhân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước.Lời giải chi tiết-Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có...
Đề bàiCho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?A. 1 N               ...
Đề bàiCho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 Na) Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?A. 900                     ...
Đề bàiPhân tích lực \(\vec{F}\)  thành hai lực \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  theo hai phương OA và OB (Hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.A. F1 = F2 = F;                 ...
Đề bàiMột vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp...
Đề bàiEm hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy...