Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài


1. Vẽ đoạn thẳng trên tiaCách 1: Dùng  thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)Cách 2: Dùng compa.Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM=a(đơn vị...
Đề bài Trên tia \(Ox\), vẽ hai  đoạn thẳng \(OM\) và \(ON\) sao cho \(OM = 3cm, ON = 6cm\). Tính \(MN\), so sánh \(OM\) và \(MN\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm...
Đề bàiTrên tia \(Ox\), vẽ ba đoạn thẳng \(OA,OB,O C\) sao cho \(OA=2cm, OB=  5cm, OC=8 cm\). So sánh \(BC\) và \(BA\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0...
Đề bàiGọi \(A,B\) là hai điểm trên tia \(Ox\). Biết \(OA= 8cm, AB= 2cm\). Tình \(OB\). Bài toán có mấy đáp số.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì...
Đề bàiCho đoạn thẳng \(AB\) dài \(4 cm\). Trên tia  \(AB\) lấy điểm \(C\) sao cho \(AC=1cm\).a) Tính \(CB\)b) Lấy điểm \(D\) thuộc tia đối của tia \(BC\) sao cho \(BD=2cm\). Tính \(CD\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét:...
Đề bàiĐoạn thẳng \(AC\) dài \(5cm\). Điểm \(B\) nằm  giữa \(A\) và \(C\) sao cho \(BC= 3cm\).a) Tính \(AB\).b) Trên tia đối của tia \(BA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(BD= 5cm\). So sánh \(AB\) và \(CD\).Phương pháp giải -...
Đề bàiVẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(3.5 cm\) và nói cách vẽ.Lời giải chi tiếtCách 1: - Chỉ dùng thước kẻ:    + Vẽ tia Ax bất kì   + Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia...
Đề bàiTrên tia \(Ox\), cho ba điểm \(M,N,P\) biết \(OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm\). Hỏi trong ba điểm \(M,N,P\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa...