Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?


Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?Lời giải:Cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi đông người qua lại bởi...
Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của em.Lời giải:Các hiên tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương...
Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?Lời giải:Trong nhà trường rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp, bởi vì thời...
Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.Lời giải:Hệ điều hành máy tính có vai trò quan trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy...
Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao?Lời giải:Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay không phải là hệ điều hành vì nó không điều khiển...