Bài ca ngắn đi trên bãi cát


Câu 1:– Những yếu tố tả thực:   + Hình ảnh bãi cát được nhắc đi nhắc lại (điệp ngữ).   + Mờ mịt, núi muôn lớp, sóng muôn đợt, một sa mạc cát mênh mông vô tận, bãi cát lại bãi cát, một...