Bài ca phong cảnh Hương Sơn


   Bài thơ có thể chia thành ba đoạn:- Đoạn 1 (bốn dòng thơ đầu): giới thiệu thắng cảnh Hương Sơn, nhận xét tổng quát về cảnh đẹp và thể hiện tình cảm.- Đoạn 2 (Từ "Thỏ thẻ rừng mai chim...